Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Czym jest pomoc społeczna

Czcionka:

Pomoc społeczna ma na celu „umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. (…) Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”. Istotą pomocy społecznej jest też zapobieganie wspomnianym wyżej sytuacjom.

 

Na pomoc liczyć mogą przede wszystkim osoby dotknięte:

 • ubóstwem

 • sieroctwem

 • bezdomnością

 • bezrobociem

 • niepełnosprawnością

 • długotrwałą lub ciężką chorobą

 • przemocą w rodzinie (w tym potrzebą ochrony ofiar handlu ludźmi)

 • potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

 • bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

 • brakiem umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze

 • trudnościami w integracji (w cudzoziemców uzyskujących w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)

 • trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

 • alkoholizmem lub narkomanią

 • zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową

 • klęską żywiołową lub ekologiczną.

 

Zegar

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny